Phone: 024 3932 9968
204 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội